Pump Housing

Terug naar Pompen
  • Pump Housing - Vulcanus
Materiaal
EN-GJS-400-15
Gewicht
65-86 kg

Housing Housing
Materiaal 
EN-GJS-400-15 
Gewicht 
70 kg 
Lower Joint Block Lower Joint Block
Materiaal 
EN-GJS-500-7 
Gewicht 
166 kg 
Converter Housing Converter Housing
Materiaal 
EN-GJL-250 
Gewicht 
75 kg 
Upper Gearbox Housing Upper Gearbox Housing
Materiaal 
EN-932250 
Gewicht 
240 kg 
Gearbox Gearbox
Materiaal 
EN-GJL-250 
Gewicht 
80 kg 
Bearing Cover Bearing Cover
Materiaal 
EN-GJL-250 
Gewicht 
84 kg 
Gearbox Gearbox
Materiaal 
EN-GJL-250 
Gewicht 
80 kg 
Transmissioncase Transmissioncase
Materiaal 
EN-GJL-250 
Gewicht 
22 kg