Pump Housing

Terug naar Pumpen
  • Pump Housing - Vulcanus
Material
EN-GJS-400-15
Gewicht
65-86 kg

Gearbox Gearbox
Material 
EN-GJL-250 
Gewicht 
80 kg 
Gearbox Gearbox
Material 
EN-GJL-200 
Gewicht 
52 kg 
Housing Housing
Material 
EN-GJS-500 
Gewicht 
59,5 kg 
Exhaust Pipe Exhaust Pipe
Material 
SiMo 
Gewicht 
28 kg 
Bearing Cover Bearing Cover
Material 
EN-GJL-250 
Gewicht 
84 kg 
Gearbox Gearbox
Material 
EN-GJL-250 
Gewicht 
80 kg 
PTO Housing PTO Housing
Material 
EN-GJS-500-7 
Gewicht 
75 kg 
Gearbox Gearbox
Material 
EN-GJL-200 
Gewicht 
105 kg