Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Vulcanus Castings vindt het belangrijk dat misstanden (zoals fraude, milieudelicten, corruptie e.d.) en onregelmatigheden worden voorkomen en, waar nodig, aangepakt. Vulcanus Castings is van mening dat dit bijdraagt aan het verbeteren van het functioneren van de onderneming. Heldere regels, zoals vastgelegd in deze klokkenluidersregeling, zijn daarbij van belang.

Bekijk hier de klokkenluidersregeling:

7.03 Klokkenluidersregeling 021019Vulcanus (1)