Planet Carrier

Terug naar Pumpen
  • Planet Carrier - Vulcanus
Material
EN-GJS-400-15
Gewicht
42 kg

Lower Joint Block Lower Joint Block
Material 
EN-GJS-500-7 
Gewicht 
166 kg 
Transmissioncase Transmissioncase
Material 
EN-GJL-250 
Gewicht 
22 kg 
Pump Housing Pump Housing
Material 
EN-GJS-400-15 
Gewicht 
65-86 kg 
Converter Housing Converter Housing
Material 
EN-GJL-250 
Gewicht 
45 kg 
Bracket Bracket
Material 
EN-GJS-500-7 
Gewicht 
42,5 kg 
Spacer Spacer
Material 
EN-GJL-300 
Gewicht 
85 kg 
Upper Gearbox Housing Upper Gearbox Housing
Material 
EN-932250 
Gewicht 
240 kg 
Gearbox Gearbox
Material 
EN-GJL-200 
Gewicht 
105 kg